برنامه پاییز سخنرانی های پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی اعلام شد

مبلغ / پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) یکی از فعالترین پژوهشکده های کشور در حوزه فلسفه تحلیلی را در زیرمجموعه خود دارد. در ترم پاییز امسال نشست هایی با جدیدترین موضوعات در حوزه فلسفه تحلیلی معاصر برگزار خواهد شد.

به گزارش «مبلغ»- برنامه پاییز سخنرانی های پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی به شرح زیر اعلام شده است:

۱۷ مهر «صادقسازِساز صد قهای ابتنایی»

محسن زمانی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

۱ آبان «تأملی بر نظریه اتحاد عالم و معلوم »

زهراسرکارپور

 دانشگاه قم

۱۵ آبان  «مسئولیت اخلاقی کسب و کارها »

 مصطفی مهاجری 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۹ آبان  «دیویدسن درباب معنا و قصد: یک تبیین اولشخص یا سوم شخص وابسته به قضاوت؟ »

 علی حسینخانی                                         

 مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

۱۳ آذر   «حمل و الغا »

فراز قلبی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

    

۲۷ آذر   «دریدا، کنشهای گفتاری و مسأله تأسیس جمهوری»

   ساجد طیبی 

   پژوهشگاه دانشهای بنیادی

۱۱ دی  «نقش اصل حسن ظن در متاانتولوژی»

    مرضیه لطفی 

   پژوهشگاه دانشهای بنیادی

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.