مرور برچسب

گونه‌شناسی

گونه‌شناسی مردمان و حاشیه‌نشینی نخبگان در جامعه پساپیامبر در بیان امیرمؤمنان

مبلغ- موضوع بحث مروری بر خطبه ۳۲ نهج‌البلاغه است که در مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه مجازی شده است. عنوان سخنرانی نیز برگرفته از مفاد همین خطبه است.