مرور برچسب

گفتمان دینی

یادداشت تحلیلی؛ «مفتی سلطان» پای صحابه را به پروژه کنترل جمعیت سیسی کشاند!

به گزارش «مبلغ» به نقل از شبکه اجتهاد، هفته‌پیش و درست یک‌روز پس از صحبت‌های عبدالفتاح سیسی پیرامون خطرات رشد جمعیت در مصر و اینکه با وجود چنین نرخ رشد جمعیتی شهروندان هیچ پیشرفتی در زندگی خود احساس…