مرور برچسب

گردشگری مذهبی

گردشگری مذهبی در سال ۲۰۲۲ رونق می‌گیرد

مبلغ/ پیش‌بینی می‌شود با روند کاهشی همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۲ گردشگری رونق ویژه بگیرد. گردشگری انواع مختلفی دارد و گردشگری آموزشی و تحصیلی و همین طور گردشگری مذهبی جایگاه ویژه دارد.