مرور برچسب

کووید-19

ایران و افغانستان در سیاست خارجی آمریکا

به گزارش «مبلغ» به نقل از خبرآنلاین، محمود سریع القلم در یادداشتی نوشت: در تبیین سیاستِ خارجی جدیدِ دموکرات ها برای 2021، مشاورِ امنیتِ ملی دولتِ بایدن در مقاله ای به «دعای آرامش» (Serenity Prayer)…