مرور برچسب

کودک کار مجازی

مامابلاگرها فرزندانشان را به کجا سوق می‌دهند؟

مبلغ/ کودک کار در فضای مجازی پدیده نوظهوری است که در چندسال اخیر روند پرشتابی را داشته است. در حالی‌که کودکان شیک‌پوش اغلب با اهداف اقتصادی توسط والدین یا افراد مختلف در این فضا وادار به کار می‌شوند،…