مرور برچسب

کودک کارآفرین

چطور کودک کارآفرین تربیت کنیم؟

مبلغ/ آرزوی هر پدرو مادری است که وقتی فرزندشان بزرگ شد آنقدر توانمند باشد تا از پس راه اندازی یک کسب و کار موفق بربیاید. این رویا را با چند راهکار از کودکی محقق کنید.