مرور برچسب

کمال گرایی منفی

دلبستگی افراطی از جمله خطرهای تک فرزندی

مبلغ/ روانشناس و روان‌ درمانگر گفت: اگر نحوه محبت ما به کودک افراطی و اغراق‌گونه و آنگونه که در مورد تک فرزندان شایع است، باشد، دلبستگی افراطی در کودک شکل گرفته و تقویت می‌شود.