مرور برچسب

کشیش‌ کاتولیک

اهمیت و شکل گیری الهیات عملی در ادیان

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، محمد مسجدجامعی با بیان اهمیت الهیات عملی در عین حال اذعان می کند که پایه گذاران آن با مشکلاتی مواجه هستند. او می گوید: توقع ما از دین باید با منطق آن دین هماهنگ…