مرور برچسب

کشور یهود

اسرائیل و چالش پساصهیونیستی

به گزارش «مبلغ»، رؤیای تشکیل کشور اسرائیل به بیش از یک قرن پیش باز‌می‌گردد. ایلان پاپه، استاد و مورخ برجسته یهودی و منتقد سرسخت صهیونیسم، در کتاب «ایده اسرائیل: تاریخچه‌ای از قدرت و دانش و دانایی»،…