مرور برچسب

کسب مهارت در کودکان

بهترین روش‌ آموزش کمک در کار خانه به کودکان

مبلغ/ کودکان باید چند ساله باشند تا از آنها بخواهیم که در انجام کارهای خانه مشارکت داشته باشند؟ آیا مشارکت در انجام کارهای خانه برای یک کودک نوپا اشکالی ندارد؟ والدین چگونه می‌توانند فرزندان کوچک‌تر را تشویق کنند تا در تمیز کردن خانه کمک…

راز مستقل شدن کودک و نوجوان

مبلغ/ استقلال چیزی نیست که کودکانتان خودشان به تنهایی به دست بیاورند. آنها چشم انداز، تجربه و مهارت‌های توسعه مستقل را ندارند. بلکه این هدیه‌ای است که شما به کودکان خود می‌دهید.