مرور برچسب

کسب مهارت در کودکان

راز مستقل شدن کودک و نوجوان

مبلغ/ استقلال چیزی نیست که کودکانتان خودشان به تنهایی به دست بیاورند. آنها چشم انداز، تجربه و مهارت‌های توسعه مستقل را ندارند. بلکه این هدیه‌ای است که شما به کودکان خود می‌دهید.