مرور برچسب

کتاب زندگی مولانا

مردی که سی و هشت ساله بدنیا آمد!

مبلغ/ کتاب زندگی مولانا اثر مرحوم بدیع الزمان فروزانفر اولین مواجهه من با مولانا بود. دیدار او با شمس در سی و هشت سالگی، تولد دوباره او و تغییر سلوک و رفتار او به غایت برایم جذاب آمد. شجاعت او برای…