مرور برچسب

کاهش ازدواج

چه موانعی برای ازدواج وجود دارد؟

مبلغ/ مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از کاهش میزان ازدواج‌ها در طول چند سال گذشته خبر داد و موانع ازدواج در کشور را بررسی کرد.