مرور برچسب

کاردینال ارتودکس

کاردینال ارتودکس: ایران الگوی همزیستی ادیان است

مبلغ/ جرج صلیبا، کاردینال ارتودکس منطقه جبل لبنان و طرابلس گفت: ایران با حمایت از مستضعفان و رفتار صمیمانه با پیروان ادیان توحیدی، الگوی مطلوبی از همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان توحیدی ارائه…