مرور برچسب

کارآموزی

هیچ شغلی رؤیایی نیست

مبلغ/ یک نگهبان فانوس دریایی، یک اقیانوس‌پژوه و یک محیط‌بان از شغل رؤیایی‌شان می‌گویند.