مرور برچسب

چهره کاریزماتیک

اعداد همیشه راست می‌گویند، مگر وقتی که دروغ می‌گویند

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، اعداد جذاب‌اند. چه از این بهتر که پدیده‌ای پیچیده را در قالب چند عدد و رقم ساده و قابل‌فهم برای همه توضیح بدهیم؟ مهم نیست پیش‌بینی انتخابات باشد، اندازه‌گیری تورم، تاثیرگذاری واکسیناسیون، یا سنجش هوش؛ همه…