مرور برچسب

پیامدهای روانی

پیامدهای روانی بی‌توجهی به بازی‌های کودکانه

مبلغ/ بازی یکی از راه‌کارهای خوب برای برقرای ارتباط میان والدین و کودک است و نقش تربیتی و درمانی دارد، به همین دلیل بازی درمانی، رواج یافته است. روانشناسان با توجه به نقاشی کودک، حجمی که با استفاده از…