مرور برچسب

پوست اندازی آل سعود

مرگ وهابیت و پوست اندازی آل سعود

مبلغ/ اعلام و تعیین روز تأسیس عربستان در این کشور، حاوی نشانه‌های تاریخی و سیاسی است که حکایت از تلاش بن سلمان برای ایجاد یک روایت جدید از خاندان سعودی دارد.