مرور برچسب

پس‌انداز

تعادل بین پس‌انداز و خرج کردن چگونه اتفاق میفتد؟/ آموزش صبر کردن برای بچه‌ها

مبلغ/ تربیت اقتصادی یکی از انواع تربیت است که از دوره کودکی می بایست والدین به بچه هایشان آموزش دهند. اینکه چه تفاوتی بین «پس انداز» و «خرج کردن» وجود دارد و اولویت های آموزشی بچه ها در زمینه اقتصادی…