مرور برچسب

پرخاشگری نوجوانان

چرا نوجوانان پرخاشگری می‌کنند؟

مبلغ/ یک روانشناس گفت: نوجوان در دوره نوجوانی می‌خواهد از خانواده کمی فاصله بگیرد و در جستجوی استقلال است و برای این استقلال ناشیانه عمل می‌کند و راه صحیح را بلد نیست؛در نتیجه با خانواده دعوا کرده و…