مرور برچسب

پدر و مادر

پدر، مادر، شما متهم نیستید

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، فرض کنید پدر و مادر شما سه بچه داشته باشند. شما را در خانۀ خودشان بزرگ کنند، خواهرتان را از بدو تولد به همسایۀ سمت راستی‌ بسپارند و برادرتان را هم، بلافاصله بعد از…