مرور برچسب

وقف

آثار و نتایج «وقف» در زندگی ما

به گزارش «مبلغ»، حجت‌الاسلام محمد قدرتی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: هر کاری را اسلام بدان سفارش کرده از جمله وقف برای مبارزه با حرص، استمرار حیات طیبه و نوعدوستی است که با آگاهی نسبت به این موضوع…