مرور برچسب

وحدت

تفرقه بین مسلمانان ریشه سیاسی دارد نه دینی

مبلغ/ پروفسور امیر حسین با بیان اینکه تفرقه و جدایی بین مسلمانان در سیاست و قدرت ریشه دارد، نه در دین، تأکید کرد: هیچ چیز نباید مردم را در موضوع پرستش خدای یکتا از هم جدا کند اما اغلب برای ستم به یک…