مرور برچسب

وحدت حوزه و دانشگاه

بدبینی و نگاه از دور مانع وحدت حوزه و دانشگاه است

مبلغ/ مهدی ملایی آرانی، سرپرست گروه همکاری حوزه و دانشگاه، تأکید کرد: چالش مهم وحدت حوزه و دانشگاه این است که هر دو نهاد نگاه از دور به هم دارند، فضلای حوزه در جهان و افق فکری خودشان می‌نویسند و استادان دانشگاه هم همینطور و البته گاهی…