مرور برچسب

وحدت حوزه و دانشگاه

نهادهای امنیتی نباید پرچم اسلامی شدن علوم انسانی را به دست بگیرند!

مبلغ / حجت الاسلام احمد واعظی میگوید بخش قابل توجهی از مخالفان علوم انسانی اسلامی، این ایده را مقابله انقلاب اسلامی با استکبار می پندارند و نتیجه می‌گیرند که بانیان آن درصدد منازعه سیاسی با غرب هستند از طرف دیگر هم مدافعان ایده علوم انسانی…

بدبینی و نگاه از دور مانع وحدت حوزه و دانشگاه است

مبلغ/ مهدی ملایی آرانی، سرپرست گروه همکاری حوزه و دانشگاه، تأکید کرد: چالش مهم وحدت حوزه و دانشگاه این است که هر دو نهاد نگاه از دور به هم دارند، فضلای حوزه در جهان و افق فکری خودشان می‌نویسند و استادان دانشگاه هم همینطور و البته گاهی…