مرور برچسب

والدین ژاپنی

راهکار طلایی والدین ژاپنی برای بچه‌های بدغذا

مبلغ/ والدین ژاپنی در هنر متقاعد کردن بچه‌ها برای با لذت و بدون ناز و ادا غذا خوردن استاد شده‌اند. آن‌ها از چند روش برای این کار استفاده می‌کنند. در ادامه به چندتا از این روش‌ها می‌پردازیم.