مرور برچسب

واعتصموا بحبل الله

شیعه و سنی – وحدت یا اتحاد؟

مبلغ- اتحاد در برابر دشمن مشترک یک امر عقلائی است اما به این معنا نیست که ما دست از عقائد خود برداریم بلکه هر مذهب و فرقه‌ای عقاید خاصی دارد. ما عقایدمان را از قرآن، روایات و نصوص اهل‌بیت(ع) گرفتیم و…