مرور برچسب

هوش هیجانی

هوش هیجانی به‌مثابۀ سیاست سرکوب روانی

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، انسانِ عادی مگر از زندگی چه می‌خواهد؟ همسری مهربان، شغلی باثبات و مفید، و جامعه‌ای بسامان. دانیل گلمن می‌گوید راز دستیابی به نیازهای اساسی بشر تسلط بر هیجانات است: اگر احساساتت را کنترل کنی و رفتارت درست…