مرور برچسب

همه گیری

بار روانی یک همه گیری بر دوش جامعه جهانی

مبلغ/ بیماری کووید۱۹ که برای اولین بار در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی شناسایی شد، منجر به یک بیماری همه گیر جهانی شده که با گذشت بیش از ۲ سال، پیامدهای فرسایشی بر بهداشت روانی مردم دنیا داشته و همچنان نیز…