مرور برچسب

همدم و همبازی

«تک فرزندی»جزءسخت‌ترین مدل‌های تربیتی است

مبلغ/ چیزی به عنوان تک فرزندی وجود ندارد، چرا که یک بچه برای پر کردن خلاء خواهر و برادر، اشیاء جانبی چون تلویزیون، رایانه و شبکه های مجازی را انتخاب می کند! همچنین والدین تک فرزندها هم باید چند برابر والدین چند فرزند برای یک بچه وقت…