مرور برچسب

همباشی

همباشی یا ازدواج سفید همان زنا است

مبلغ/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: هم‌باشی برگرفته از سبک زندگی غربی است و به هیچ عنوان، نکاح حتی نکاح معاطات محسوب نمی‌شود.

نظر جوانان درباره «ازدواج سفید»

به گزارش «مبلغ» به نقل از فارس، مستند گزارشی خبرگزاری فارس پیرامون ازدواج سفید یا همباشی و نظر جوانان و کارشناسان خانواده، حقوقی و مذهبی را پیرامون آن ببینید. مشروح گفت‌وگو‌ها نیز منتشر خواهد شد.