مرور برچسب

هزاره

رنج هزاره

مبلغ/ نسل‌کشی و کوچ اجباری برای هزاره‌های افغانستان امری تازه نیست. یک سازمان بین‌المللی حقوق بشری به نام «دیدبان نسل‌کشی» که اقوام و مذاهب در خطر را مورد رصد و نظارت قرار می‌دهد، وضعیت هزاره‌های…