مرور برچسب

نیاز عاطفی جوانان

«ازدواج به هنگام» پاسخ‌گوی نیازهای متفاوت عاطفی جوانان/ آیا حضور دانش‌آموز متاهل…

به گزارش «مبلغ» به نقل از فارس، کارشناسان تربیتی زیادی معتقدند محتوای آموزشی مدارس کشور ناکارآمد است چون بحث‌های تربیتی دقیق و کاربردی در کتب درسی دانش آموزان وجود ندارد. از طرفی خانواده و تشکیل آن که…