مرور برچسب

نوشتن درمانی

برای مدیریت استرس خود بنویسید

مبلغ/ هنگامی که به یادداشت برداری روزانه فکر می‌کنید، ممکن است به فکر ثبت عمیق‌ترین افکار خود باشید. این موضوع می‌تواند برای شما رضایت بخش باشد.