مرور برچسب

نواندیشی دینی

علمای قم با علمای وال‌استریت گفت‌وگو کنند/ شرط دین‌ورزی در عصر مدرن چیست؟

مبلغ/ سیدجواد میری با اشاره به اینکه در عصر مدرن شاهد دو رویکرد هستیم که یکی اصالت را به امر مدرن می‌دهد و دیگری با شر دانستن مدرنیته، به بنیادگرایی روی می‌آورد بیان کرد: تا ما نتوانیم تقریر محل نزاع کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. نواندیشان دینی،…