مرور برچسب

نهج‌البلاغه‌پژوهی

خاتمی: عزت شیعه در گروی اقدامات سیدرضی است

مبلغ/ نهج‌البلاغه پژوه گفت: چه بسا یکی از اهداف نهج‌البلاغه این باشد که یک مانیفست برای شیعه باشد چون سیدرضی یک شخصیت سیاسی هم بوده ومشاغل و مناصب سیاسی هم داشته است. بنابراین به نوعی می‌توان گفت عزت…