مرور برچسب

نمک زندگی

آشتی کردن نمک زندگی است نه دعوا!/راه‌هایی برای جبران و دلجویی

مبلغ/ بالاخره در همه زندگی های مشترک، اختلاف نظر، بحث و حرف، قهر و آشتی پیش می آید که به قول قدیمی ها نمک زندگی است. باید اما حواسمان باشد که این نمک، زیادی هم زندگی مان را شور نکند و بدانیم اگر بحثی پیش آمد، چطور باید آشتی کرد؟