مرور برچسب

نماز اول وقت

فوت و فن از دست ندادن نماز اول وقت/ ساعت زندگی را به وقت نماز تنظیم کن!

مبلغ/ بسیاری از ما دوست داریم نماز اول وقت بخوانیم اما به علت شرایط زندگی و کاری که در ساعات اذان داریم فضیلت نماز اول وقت را از دست می‌دهیم. در این گزارش به چند فوت و فن برای از دست ندادن فضیلت نماز اول وقت اشاره کرده‌ایم.