مرور برچسب

نقد کتاب

نقدی بر کتاب ایران بین دو انقلاب

مبلغ/ کتاب «ایران بین دو انقلاب» انباشته از بدفهمی‌هایی است که چون نویسنده آن فعال سیاسی حزب توده بوده نه ایران را به درستی می‌شناخته و نه معنای بسیاری از واژه‌های فارسی را به درستی می‌فهمیده ناچار…

رساله قُشیریه

مبلغ- رساله قُشیریه یکی از منابع مهم تصوف اسلامی است که به وسیله ابوالقاسم قشیری از علما و محدثان بزرگ سده پنجم هجری به زبان عربی نوشته و توسط ابوعلی عثمانی یکی از شاگردانش ترجمه و با تصحیح و راهنمایی…