مرور برچسب

نظام حقوقی ایران

«حقوق ایرانی» از دیدگاه فرهنگی

مبلغ/ کتاب حقوق ایرانی، با نگاهی تاریخی، نظام حقوقی ایران را بررسی کرده و و جانمایه های فرهنگی و اندیشه های حقوقی در طول تاریخ فرهنگی ایران را معرفی می‌کند.