مرور برچسب

نظامی گنجوی

ایرانی شناخته‌شده در جهان و ناآشنا در ایران!

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا، محمود جعفری دهقی می‌گوید: نظامی گنجوی در جهان امروز ناشناخته نیست. ایرانیان باید بزرگان خود را بشناسند و به جهان معرفی کنند. این استاد دانشگاه تهران و رییس انجمن…