مرور برچسب

نرخ باروری

۳ تجربه جهانی برای ترغیب مردم به فرزندآوری چیست؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، مشوّق‌ها و سیاست‌های جمعیتی تنها در صورت در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور و با پشتوانه کافی عملی و نظری می‌تواند مؤثر…