مرور برچسب

نئولیبرالیسم

چرا نئولیبرالیسم نمی‌میرد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، در سایت ترجمان مطلبی تحت عنوان «همه ما نئولیبرال هستیم» نوشته‌ی «جورج مانبیو» خواندم که در میانه‌ی‌ متن مدعایی چنین را طرح کرده بود: «نئولیبرالیسم، همانند…