مرور برچسب

نئولیبرالیسم

تأثیر نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت روستایی

مبلغ/ نئولیبرالیسم، با آنکه در قالب نظریه اقتصادی ظهور کرده، اما بشدت فرهنگی است و از این رو، فضای تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار داده، تا جایی که حتی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی نیز اثرات خود را…

چرا نئولیبرالیسم نمی‌میرد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، در سایت ترجمان مطلبی تحت عنوان «همه ما نئولیبرال هستیم» نوشته‌ی «جورج مانبیو» خواندم که در میانه‌ی‌ متن مدعایی چنین را طرح کرده بود: «نئولیبرالیسم، همانند…