مرور برچسب

میرزای شیرازی

سهم فقها در شکل گیری دانش فقه

به گزارش «مبلغ»، نقش فقها در تشکیل دانش فقه امری واضح و آشکار است. پرسش اصلی در این نوشتار آن است که فقهی که اکنون در اختیار ماست بیشتر برخاسته از قرآن، سنت و عقل است یا برخاسته از اندیشه و نوع نگاهِ…

نظرخواهی میرزای شیرازی از شاگردان

شفقنا- حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی بیان کردند: شنیدم وقتی میرزا درس می‌گفته ابتدا مطلبی طرح و سپس از یک‌یک شاگردان نظرخواهی می‌کرد و هر یک نظر خود را مطرح می‌کردند. گاهی به میرزا خُرده می‌گرفتند…