مرور برچسب

میراث شیعه

درباره علی اکبر غفاری

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایرنا، علی‌اکبر غفاری را به عنوان بنیانگذار مکتبةالصدوق و خادم قرآن در عرصه پژوهش می‌شناسند. نقش او در دهه‌های گذشته در احیای میراث بزرگ شیعه در حوزه و دانشگاه نقشی برجسته و…