مرور برچسب

موسیقی عربی

خدای موسی هنوز زنده است

مبلغ/ من برای خانه و زندگی خودمان نمیروم مادر! این‌ها که امروز زمین ما را گرفته‌اند به این محدوده راضی نمی‌شوند! ارض الله واسعه! زمین خدا بزرگ است و این‌ها شکمشان سیر نمی‌شود! اگر جلویشان نایستیم دنیا…