مرور برچسب

موزه اسلامی

ساخت چهار موزه اسلامی در نقاط مختلف عربستان

مبلغ/ مدیر عامل کمیسیون موزه‌های عربستان سعودی گفت که این کمیسیون ظرف دو سال آینده موزه‌هایی را با محوریت فرهنگ و هنر اسلامی در شهرهای دمام، أبها، حائل و استان قصیم ایجاد خواهد کرد.