مرور برچسب

مهربانی و رافت

امام جماعت مسجد امام علی(ع) دانمارک: مردم را با رفتارهای نامناسب از دین دور نکنیم

مبلغ/ امام جماعت مسجد امام علی(ع) در دانمارک، گفت: پیامبر(ص) و ائمه(ع) مردم را با مهربانی و رافت به سمت دین جلب می‌کردند و اگر گاهی مردم از ما رویگردان هستند ممکن است به خاطر رفتار و گفتار نادرست ما…