مرور برچسب

مهارت همدلی

آیا فایده‌ای دارد که خودمان را جای دیگران بگذاریم؟

مبلغ/ تا چند سال پیش، همه ما را دعوت به همدلی می‌کردند اما امروزه، همدلی عزت و احترامش را از دست داده و بدگویان برای افشای عیب‌های وحشتناکش صف می‌کشند. جسی پرینز، استاد فلسفه، بر این باور است که همدلی نه‌تنها به اندازه‌ای که پیش‌تر فکر…