مرور برچسب

مهاجرت از روستا

مهاجرت از روستا به شهر؛ آمارها چه می‌گویند؟

مبلغ/ مهاجرت روستاییان به شهرها در ۶ دهه اخیر همواره یکی از مهم­ترین موضوع‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جمعیت‌­شناختی کشور بوده و گاه «بعضی» از جنبه‌­های آن بررسی شده است.