مرور برچسب

مناسک اربعین

ظرفیت‌های متفاوت پیاده‌روی اربعین

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، سید عبّاس صالحی: پیاده روی اربعین گرچه مناسک آیینی است و از این جهت چونان دیگر مناسک کارکردهای خود را دارد از قبیل: انسجام بخشی گروه مومنان و… اما پیاده‌روی…